PZM
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU
Certyfikat ISO

UPOWAŻNIENIE - POŻYCZONY POJAZD

Przy wydaniu upoważnienia, musi być obecny zarówno użytkownik jak i właściciel pojazdu!

Nie zostanie wystawione pełnomocnictwo - w przypadku nie spełnienia powyższego kryterium oraz nieposiadania odpowiednich dokumentów np. wypełniony nieaktualny formularz pełnomocnictwa.

Polski Związek Motorowy wystawia dokument Upoważnienia dla kierowców wyjeżdżających zagranicę pożyczonym pojazdem (kierowca nie jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym) lub pojazdem, którego właścicielem jest firma leasingowa lub bank. Dokument ten zawiera dane osób i pojazdu. Dokument jest sprządzony w 3 językach (angielski, niemiecki i francuski) według wzorca zatwierdzonego przez FIA , Międzynarodowej Organizacji Turystycznej (AIT) i siostrzanych organizacji motorowych w większości krajów europejskich.

Przypominamy jak stanowią przepisy Kodeksu drogowego nt. jazdy pojazdem którego użytkownik nie jest właścicielem, w naszym kraju:

Art.71 pkt. 5a "W przypadku gdy z dokumentu stwierdzajacego dokonanie rejestracji pojazdu, o ktorym mowa w pkt.5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo".

Dokument Upoważnienia PZM (Authorisation) jest uznawany przez większość służb granicznych i policji w Europie. W niektórych krajach jest wręcz wymagany np. w Bośni i Hercegowinie, Czechach, Finlandii, Słowenii, na Węgrzech (obowiązuje wyłącznie wzór wersji węgierskiej, którą można otrzymać w PZM).

Formularz do pełnomicnictwa - przed pobraniem i wypełnieniem zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami.

Przed zgłoszeniem się do wybranego oddziału, w celu uzyskania pełnomocnictwa prosimy o kontakt telefoniczny z jednostką w celu weryfikacji posiadania potrzebnych dokumentów.

Do wystawienia upoważnienia na pojazd, którego właścicielem jest osoba prywatna, niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów:

 • wypełniony i podpisany przez właściciela pojazdu formularz pełnomocnictwa
 • dowod rejestracyjny pojazdu
 • dowod osobisty właściciela, w przypadku nowych dowodów osobistych wymagane jest prawo jazdy właściciela, niezbędne do potwierdzenia podpisu z formularza
 • dowod osobisty osoby upoważnionej

W przypadku samochodów firmowych potrzebne są:

 • formularz pełnomocnictwa podpisany przez osobę upoważnioną do dysponowania majątkiem firmy lub uprawnionego pełnomocnika zarządu, wraz z pieczątką firmowa i imienną.
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • KRS aktualny z ostatnich 3-miesięcy
 • dowod osobistego osoby upoważnionej

Cennik:

Czas Cena
2 tygodnie 40.00 zł
1 miesiąc 66.00 zł
3 miesiące 88.00 zł
6 miesięcy 130.00 zł
1 rok 260.00 zł

Upoważnienia PZM  wystawiają jednostki PZM - biura turystyki Polskiego Związku Motorowego w całym kraj

Państwa, które wymagają  zgody właściciela (upoważnienia) na użytkowanie pojazdu:

Państwo  
Albania pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Austria pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Belgia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Białoruś pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.
białoruski lub rosyjski i poświadczona notarialnie
Bośnia i Hercegowina pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Bułgaria pisemna zgoda właściciela pojazdu, upoważnienie przetłumaczona 
na jęz.bułgarski i poświadczone notarialnie
Chorwacja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Czarnogóra pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Czechy pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Dania pisemna  zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Estonia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Finlandia pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdupoświadczone przez PZM
Francja pisemna zgoda poświadczona  przez właściciela pojazdu
Grecja pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM 
Hiszpania pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Holandia pisemna zgoda poświadzcona przez właściciela pojazdu
Litwa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Luksemburg pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Łotwa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Macedonia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Mołdowa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie, przetłumaczona na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski
Niemcy pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Norwegia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Portugalia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Rosja pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona
na jęz.rosyjski i poświadczona notarialnie
Rumunia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Serbia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Słowacja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Słowenia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczone przez PZM
Szwajcaria pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM 
Szwecja pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Turcja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczone przez PZM
Węgry pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM w wersji węgierskiej
Ukraina pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.ukraiński, 
poświadczona przez notariusza
Wlk.Brytania pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM
Włochy pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Uwaga:          

          Przy informacji, że wymagana jest pisemna zgoda właściciela pojazdu należy rozumieć, iż winna być napisana w jednym z 3 oficjalnie uznawanych języków w Europie (angielskim, niemieckim lub francuskim  - w zależności od kierunku wyjazdu) i formalnie potwierdzona, np. przez PZM.PZM-Travel wystawia upoważnienie na standardowych, zunifikowanym druku w języku angielskim, niemieckim i francuskim oraz dodatkowo w jęz. węgierskim.  

Tu kupisz ubezpieczenia:

Wrocław
ul. Na Niskich Łąkach 4
tel./fax. 71 3423251
e-mail: niskielaki.wroclaw@pzm.pl

Gorzów
ul. Kosynierów Gdyńskich 78
tel./fax. 95 7223660
e-mail: gorzow.wielkopolski@pzm.pl

Kudowa
Przejście graniczne
Kudowa Słone - Nahod
poniedziałek 7.30 - 21.30
wtorek - piątek 7.00 - 21.00
sobota  6.30 - 16.30
niedziela 6.30 - 20.30
tel./fax. 74 8661425
e-mail: kudowa@pzm.pl

Kontakt

ZIELONA GÓRA

Adres:ul. Wiejska 10, 65-609 Zielona Góra

Tel./Fax. 68 4533131

E-mail: zielona.gora@pzm.pl
kontrola-pojazdow.zielona.gora@pzm.pl

Czynne: pon-piątek  8:00 - 20:00, sobota   8:00 - 14:00

GPS: 51 56' 23.22" N, 15 29" 17.18" E

Przepisy

§

Zgodnie z Ustawą – Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

Badanie takie ma za zadanie sprawdzenie oraz ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, w zakres którego wchodzi sprawdzenie:

 • zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, dotyczących danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu, a także prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych (dla pojazdów niezarejestrowanych dopuszcza się ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin);
 • stanu technicznego ogumienia;
 • prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych;
 • stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców;
 • prawidłowości działania urządzeń sygnalizacyjnych;
 • prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego koła kierownicy;
 • stanu technicznego zawieszenia;
 • prawidłowości ustawienia i zamocowania kół jezdnych;
 • stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia;
 • stanu technicznego układu wydechowego, a w uzasadnionych przypadkach - na pomiarze poziomu hałasu zewnętrznego na postoju;
 • emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin;
 • spełniania warunków dodatkowych dla pojazdów określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych i w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów.

Badania techniczne przeprowadza się corocznie, za wyjątkiem:

 • samochodu osobowego;
 • samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t;
 • motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, które przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, a potem corocznie;
 • Motoroweru przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie co 2 lata.

Nie dotyczy to:

 • pojazdu przewożącego towary niebezpieczne
 • taksówki osobowej
 • pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób
 • pojazdu marki "SAM"
 • pojazdu zasilanego gazem
 • pojazdu uprzywilejowanego
 • pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego które podlegają corocznym badaniom technicznym.

Dodatkowe badania techniczne wykonuje się również:

 • na polecenie starosty lub organu kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego podejrzenia, że pojazd:
  a) zagraża bezpieczeństwu ruchu,
  b) narusza wymagania ochrony środowiska,
  c) uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy.
 • dla pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;
 • dla pojazdów, które mają być używane jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazdy uprzywilejowane, pojazdy do nauki jazdy, pojazdy do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazdy odpowiednio przystosowane lub wyposażone zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
 • dla pojazdów w których została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na kwotę przekraczającą 2000 zł;
 • dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i noszących ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • dla pojazdów, dla których określono wymagania techniczne w ustawie o podatku VAT.