PZM
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU
Certyfikat ISO

Pomoc: Pytania i odpowiedzi

Kurs prawa jazdy – jak się zapisać?

Przede wszystkim powinno się wyrobić profil kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym w wydziale komunikacji. Następnie odwiedzić z nim oraz dowodem osobistym (ew. paszportem lub legitymacją szkolną i numerem PESEL) jedno z naszych biur OSK i tam zapisać się na kurs. Przed jego rozpoczęciem należy wpłacić pierwszą ratę.

Profil kandydata na kierowcę – czym jest i jak go uzyskać?

Profil ten został wprowadzony po 19 stycznia 2013 r. z rozporządzeniem w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. To zestaw danych identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy. Kursant przed przystąpieniem do szkolenia musi odebrać PKK* we właściwym dla miejsca zamieszkania starostwie powiatowym, następnie udaje się do oddziału PZM. Po ukończonym szkoleniu i zdanych egzaminach wewnętrznych PKK jest aktualizowane, a następnie kursant udaje się z nim do WORD, aby zapisać się na egzaminy. Powszechnie jest, to nazywane elektronicznym obiegiem dokumentów.

*w celu uzyskania PKK w starostwie, trzeba udać się tam z odpowiednimi badaniami lekarskimi (w przypadku kat. C, C+E, D, D+E również badaniami psychologicznymi), zdjęciem oraz na miejscu wypełnić stosowny formularz. W przypadku kat. B+E, C+E, D, D+E potrzebne będzie również ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu na poprzednią kategorię.

Czy badanie lekarskie - w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia samochodu - mogę odbyć u lekarza rodzinnego?

Takie zaświadczenie może wydać tylko lekarz uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców. Ważne, aby było ono wydane na obowiązującym druku - poniżej wzór:

files/pzm/obrazki/orzeczenie_lekarskie.jpg

Nie mogę zapłacić za cały kurs przed jego rozpoczęciem - czy mogę płacić w ratach? Czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami?

Prowadzimy płatności ratalne. Wysokość rat zależy od całkowitej ceny szkolenia w zależności od kursu. Na przykład w kat. B wymogiem jest 300 zł. Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Raty nie są oprocentowane. Jedynie szkolenie okresowe należy opłacić w całości. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem na poniższy rachunek:

Bank Pocztowy we Wrocławiu

79 1320 1999 2326 3835 2000 0001

Więcej informacji – wysokość rat za poszczególne kategorie prawa jazdy - w naszych OSK.

Kiedy muszę wpłacić 2 ratę za kurs?

Jeśli raty są równe, drugą należy wpłacić przed ukończeniem pierwszej połowy części praktycznej kursu (w połowie jazd). 

Co należy zrobić po zakończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym?

W takiej sytuacji należy udać się do biura OSK pobrać dokumenty do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i wraz z PKK oraz opłatą za egzamin udać się do WORD - u w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego.

Mam ukończone 18 lat i prawo jazdy kat. B. Czy żeby uzyskać prawo jazdy kat. C i C+E muszę mieć ukończone 21 lat?

Aby przystąpić do kursu na kategorię C, C+E mając ukończone 18 lat, trzeba odbyć szkolenie nazywane kwalifikacją wstępną. Trwa ono 280 godzin. W innym wypadku prawo jazdy kategorii C można uzyskać tylko mając ukończone 21 lat.

=================================================================================
=================================================================================

POMOC: UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY - FILMY INSTRUKTAŻOWE

=================================================================================
=================================================================================

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - FILM INTERAKTYWNY

OSOBA NIEPRZYTOMNA ODDYCHAJĄCA + POZYCJA BIEZPIECZNA