PZM
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU
Certyfikat ISO

Legnica

OŚRODEK JEST AKREDYTOWANY PRZEZ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJĄ NR 38/2013


Polski Związek Motorowy Oddział w Legnicy działa już ponad pół wieku.

Jesteśmy szkołą z tradycjami, cieszącą się dużą popularnością nie tylko w Legnicy, ale także wśród kursantów z okolicznych miejscowości.

PZMOT w Legnicy prowadzi szkolenia na prawo jazdy kat. A, B, C, C+E, D oraz T.

Ośrodek szkolenia kierowców posiada odpowiednie warunki lokalowe, nowoczesną salę wykładową z 10 stanowiskami komputerowymi, stałe łącze internetowe i zaplecze dydaktyczne, wykorzystywane podczas szkoleń dla kandydatów na przyszłych kierowców oraz kierowców zawodowych. Szkolenia prowadzi doświadczona kadra wykładowców i instruktorów.

Do dyspozycji naszych kursantów są pojazdy identyczne z tymi, w których odbywają się egzaminy państwowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy. Szkolenia realizowane są zgodnie z zakresem tematycznym programu danego szkolenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych i pomocy naukowych pomagających dotrzeć indywidualnie do każdego ze słuchaczy szkolenia, aby uzyskać jak najlepsze wyniki i wysoką jakość szkolenia.

PZMOT W LEGNICY SZKOLI JUŻ TRZECIE POKOLENIE!

Jesteś instruktorem?

Organizujemy również trzydniowe obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów - kliknij po więcej szczegółów!

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestnictwa w 3dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, prowadzonego przez ośrodek posiadający spełnienie dodatkowych wymagań.

Art. 37. Ustawy stanowi, że:

1. Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego ust. 6;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu. Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Program warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów:

L.P Tematyka warsztatów Liczba godzin zajęć
teoretycznych  praktycznych 
1 Psychologia 1 -
2 Metodyka nauczania 1 -
3 Prawo o ruchu drogowym 1 -
4 Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 1 -
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1 -
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców 1 -
7 Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców 2 -
8 Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego 2 -
9 Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty), części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców na placu manewrowym - uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców - 1
10 Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty) części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym - uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców - 1
11 Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów - 2
RAZEM 10 4

Po zakończeniu warsztatów uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców.

Jesteś kierowcą zawodowym?

Aby zapoznać się z ofertą ośrodka dla kierowców zawodowych, kliknij  >tu<

Kontakt

LEGNICA

Uwaga nowa lokalizacja!
adres: ul. Bydgoska 2, 59-220 Legnica
(Wjazd od ul. Poznańskiej)
tel. 76 8621795
e-mail: legnica@pzm.pl
szkolenie-kierowcow.legnica@pzm.pl

nr konta: 79 1320 1999 2326 3835 2000 0001
Bank Pocztowy Oddział we Wrocławiu

 

Biuro OSK czynne: pon.-pt. 8:00 - 16:00;
GPS:
51°12'12''N, 16°9'54''E

Legnica - News

Sala wykładowa szkoleniowa pomieszczenia Legnica

2019-03-27 08:16 przez Małgorzata Fijałkowska

Przedmiotem oferty jest sala wykładowa, nadająca się do organizacji: szkoleń, kursów językowych oraz komputerowych. 

Sala znajduje się w budynku przy ulicy Bydgoskiej (wjazd od Poznańskiej). W ramach wynajmu zagwarantowany dostęp do się toalety, możliwość przygotowania bufetu kawowego po wcześniejszym ustaleniu. W budynku jest możliwość korzystania z sieci wifi. 
Sala posiada: tablice suchościeralną, ekran, projektor oraz ławki+krzesła. Okna wyposażone w rolety zewnętrzne - pomieszczenie można całkowicie wyciemnić. 
W zależności od konfiguracji sala może pomieścić do 12 osób.
Preferowana forma wynajmu na godziny. Cena do w zależności od czasu i dni wynajmu od 20 zł do 50 zł netto/godzina. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: legnica@pzm.pl

files/pzm/obrazki/legnica osk/byd_1 (2).jpg

NOWY MAN!!

2016-06-17 07:37 przez Małgorzata Fijałkowska

ZAPRASZAMY NA NOWE KURSY PRAWA JAZDY
Praktyczna część szkolenia kat. C oraz CE na nowym samochodzie MAN TGL 12.250.

INFORMACJE I ZAPISY:
Legnica
TEL. 76 862 17 95; Legnica, ul. Bydgoska 2
legnica@pzm.pl
cennik

LUBIN
TEL. 76 844 43 04Lubinul. Składowa 1,

lubin@pzm.pl
cennk

UWAGA! Dysponujemy pojazdami identycznymi z tymi, które wykorzystywane są podczas egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy.
Zajęcia teoretyczne z udzielania pomocy ofiarom wypadku prowadzone są przez profesjonalistów przy wykorzystaniu fantomów oraz aktywnie angażując wszystkich uczestników szkolenia.

files/pzm/obrazki/legnica osk/man (1).jpgfiles/pzm/obrazki/legnica osk/man (2).jpgfiles/pzm/obrazki/legnica osk/man (3).jpgfiles/pzm/obrazki/legnica osk/man (4).jpgfiles/pzm/obrazki/legnica osk/man (5).jpgfiles/pzm/obrazki/legnica osk/man (6).jpg

WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW

2014-09-26 08:00 przez Małgorzata Fijałkowska

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!

Zapraszamy instruktorów oraz wykładowców prowadzących kursy prawa jazdy na obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego ujęte w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. nr 30 poz. 151 z późn. zm.). 
ZBIERAMY GRUPĘ

CENA 180 ZŁ

Zgodnie z ustawą w corocznych warsztatach doskonalących musi wziąć każdy, kto zmierza szkolić kandydatów na kierowców.

Nasz ośrodek posiada potwierdzenie spełnienia dodatkowych wzmagań tzw. SUPER OSK!

Prowadzimy 3-dniowe warsztaty w wygodnej weekendowej formie (pt-nd).

Zapisy pod nr tel. 76 8621795 lub osobiście w biurze ośrodka przy ul. Bydgoska 2 w Legnicy.
Zapraszamy serdecznie!

Program warsztatów dostępny >tu<

LEGNICA 14.07.2014 r. KURS PRAWA JAZDY

2014-07-09 09:30 przez Małgorzata Fijałkowska

Ośrodek Szkolenia Kierowców w Legnicy
ZAPRASZA NA NOWE KURSY PRAWA JAZDY
Rozpoczęcie 14.07.2014 r.

UWAGA! Ośrodek dysponuje pojazdami identycznymi z tymi, które wykorzystywane są podczas egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy. Praktyczna część szkolenia kat. C na nowym samochodzie MAN TGL 12250. 

Zajęcia teoretyczne z udzielania pomocy ofiarom wypadku prowadzone są przez profesjonalistów przy wykorzystaniu fantomów oraz aktywnie angażując wszystkich uczestników szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:
TEL. 76 862 17 95; Legnica, ul. Bydgoska 2
legnica@pzm.pl
cennik