PZM
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU
Certyfikat ISO

Nagrody i wyróżnienia

Każde wyróżnienie jednocześnie zachęca i mobilizuje nas do dalszej pracy nad podnoszeniem jakości usług. Nagrody, dyplomy i certyfikaty są sukcesem nie tylko Zarządu Spółki Polskiego Związki Motorowego, ale również jego pracowników.

Zapraszamy do obejrzenia galerii nagród!

Biuro:

Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej
sp. z o.o.

50-422 Wrocław
ul. Na Niskich Łąkach 4 

tel. 71 321 22 72, 321 08 64
fax 71 321 22 72

www.pzm.wroclaw.pl
wroclaw@pzm.pl
www.pzm.pl/ozdg/wroclaw