PZM

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU

Certyfikat ISO

Zapraszamy do zakupu biletu - OSTANIE WOLNE MIEJSCA

Certyfikat ISO 9001:2008

Rozpoczęcie kat. B o.Jelenia Góra

2019-04-29 12:01

Serdecznie Zapraszamy na rozpoczęcie szkolenia kat. kat. B

które odbędzie się: 

13/05/2019 godz. 16:00

files/pzm/obrazki/legnica osk/L OSK.jpg

 

WARUNKI ZAPISU -  Uzyskanie PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę ). Aby uzyskać PKK należy udać się do lekarza uprawnionego do badanie kierowców.Z badaniami i jednym zdjęciem należy  udać się do Wydziału Komunikacji pod który się podlega. Tam wydadzą Państwu PKK. 

 

 

Bilety GP 2019

2019-03-28 07:42

Zapraszamy do zakupu biletów na piątą edycje żużlowego turnieju Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie, która zostanie rozegrana 18 maja 2019 roku (początek o godz. 19:00).

 

Skontaktuj się z jednym z naszych oddziałów:

- ZIELONA GÓRA, ul. Wiejska 10, tel. 68 4533131,
- LEGNICA, ul. Bydgoska 2, tel. 76 8621795,
- LUBIN, ul. Składowa 1, tel. 76 844 43 04,
- GORZÓW WIELKOPOLSKI, ul. Kosynierów Gdyńskich 78, tel. 95 7223660.

Bardzo dobre miejsca - ostatnie sztuki!

files/pzm/obrazki/sektory.JPG

files/pzm/obrazki/bilety2.JPG

Sala wykładowa szkoleniowa pomieszczenia Legnica

2019-03-27 08:16

Przedmiotem oferty jest sala wykładowa, nadająca się do organizacji: szkoleń, kursów językowych oraz komputerowych. 

Sala znajduje się w budynku przy ulicy Bydgoskiej (wjazd od Poznańskiej). W ramach wynajmu zagwarantowany dostęp do się toalety, możliwość przygotowania bufetu kawowego po wcześniejszym ustaleniu. W budynku jest możliwość korzystania z sieci wifi. 
Sala posiada: tablice suchościeralną, ekran, projektor oraz ławki+krzesła. Okna wyposażone w rolety zewnętrzne - pomieszczenie można całkowicie wyciemnić. 
W zależności od konfiguracji sala może pomieścić do 12 osób.
Preferowana forma wynajmu na godziny. Cena do w zależności od czasu i dni wynajmu od 20 zł do 50 zł netto/godzina. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: legnica@pzm.pl

files/pzm/obrazki/legnica osk/byd_1 (2).jpg

Aplikacja PZM

2019-03-27 06:28

Pomoc drogowa „Asystenta Kierowcy PZM”

„Asystent Kierowcy PZM” to aplikacja dla wszystkich kierowców.
Zapewnia dostęp do pomocy drogowej Polskiego Związku Motorowego
Działa w całej Europie

Link do aplikacji

RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) - RODO uprzejmie informujemy , że:

 

1.Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:

    Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.              

    z siedzibą we Wrocławiu , 50-422 Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 4                                       

    tel. 71/321-22-72 , e-mail: wroclaw@pzm.pl .

2.W Polskim Związku Motorowym OZDG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

    50-422 Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 4 , wyznaczono Inspektora Ochrony

    Danych ,funkcję pełni Danuta Gawron. Wszelkie wnioski, pytania i żądania

    związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Polski Związek

    Motorowy OZDG Sp. z o.o. we Wrocławiu

    można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail

    danuta.gawron@pzm.pl ,tel.nr 665-727-014.

3. Kategorie danych osobowych

    Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

    Polski Związek Motorowy przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych   

    osobowych:    

    - dane identyfikacyjne, dane adresowe , kontaktowe, dane identyfikacyjne pojazdu .

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

    Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PZM w następujących celach:

*  wykonania umowy w zakresie szkolenia na prawo jazdy, szkolenia kierowców  

    zawodowych

*  wysłanie przypomnienia o terminie badania technicznego pojazdu , oraz o akcjach   

    promocyjnych.

  „Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a , oraz art.6 ust.1 lit b rozporządzenia RODO”.

5. Odbiorcami danych jest :

    Stowarzyszenie Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie ul Kazimierzowska 66,

    02-518 Warszawa  oraz podmioty powiązane kapitałowo z w/w stowarzyszeniem w tym

    Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 

    228F, 01-460 Warszawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

    Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od

    dnia ich uzyskania, a także przechowywane są, wyłącznie przez okres niezbędny do

    realizacji umowy.

7. Przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego

    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

    lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu        

     następujące prawa:
    a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych
    b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych
    c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
    d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    e) prawo do przenoszenia danych osobowych
    f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie i nie  

        jest sprzeczne z przepisami prawa

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,   

    przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.                  

   Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

    podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez

    Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia

    skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych

    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy obliczyć 8 plus 2.
 
Zadaj pytanie ekspertowi

Newsletter

Testy            kwalifikacja wstępna

Znajdź nas na facebooku