PZM

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU

Certyfikat ISO

Zmiany

2020-03-16 08:46

Dzień dobry!

w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, ulega zmianie praca poszczególnych oddziałów i stacji kontroli pojazdów.

Gorzów Wielkopolski:

- oddział nieczynny do odwołania

- SKP nieczynna do odwołania

Wrocław:

- ośrodek szkolenia kierowców (w tym sprzedaż winiet) nieczynne do odwołana.

- SKP czynna od godz. 8:00-18:00

Jelenia Góra:

- SKP czynna w godz. 7:00-19:00

Zielona Góra:

- SKP czynna w godz. 8:00-20:00

Lubin

- OSKP czynne w godz. 7:00-19:00

- SKP1 i SKP czynne w godz. 7:00-19:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Akcja "Znicz"

2019-10-11 10:00

UWAGA Rusza kolejna akcja "Znicz" !
Poddaj
swój pojazd bezpłatnej diagnostyce

W dniu 22.10.2019 r. zapraszamy naszych klientów na bezpłatne sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

 

 • SKP Gorzów Wlkp. 22.10.2019 r.

 

Mając na względzie bezpieczeństwo na drodze, badanie będzie obejmować:
1. Sprawdzenie amortyzatorów.
2. Sprawdzenie i ustawienie świateł.
3, Sprawdzenie stanu i ciśnienia w ogumieniu.
4. Sprawdzenie skuteczności układu hamulcowego.
5. Sprawdzenie luzów układu kierowniczego i zawieszenia.

Stan techniczny pojazdu będzie można sprawdzić w godzinach otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów:

Gorzów Wlkp. sprawdź auto

2019-06-13 15:51

UWAGA! Rusza akcja „Bezpieczne wakacje”!
Poddaj swój pojazd bezpłatnej diagnostyce w Polskim Związu Motorowym

Zapszamy na bezpłatne sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

Mając na względzie bezpieczeństwo na drodze, badanie będzie obejmować:
1. Sprawdzenie amortyzatorów
2. Sprawdzenie i ustawienie świateł
3, Sprawdzenie stanu i ciśnienia w ogumieniu
4. Sprawdzenie skuteczności układu hamulcowego
5. Sprawdzenie luzów układu kierowniczego i zawieszenia

Stan techniczny pojazdu będzie można sprawdzić w godzinach otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów:

 • SKP Gorzów Wlkp. 27.06.2019 r.

Sala wykładowa szkoleniowa pomieszczenia Legnica

2019-03-27 08:16

Przedmiotem oferty jest sala wykładowa, nadająca się do organizacji: szkoleń, kursów językowych oraz komputerowych. 

Sala znajduje się w budynku przy ulicy Bydgoskiej (wjazd od Poznańskiej). W ramach wynajmu zagwarantowany dostęp do się toalety, możliwość przygotowania bufetu kawowego po wcześniejszym ustaleniu. W budynku jest możliwość korzystania z sieci wifi. 
Sala posiada: tablice suchościeralną, ekran, projektor oraz ławki+krzesła. Okna wyposażone w rolety zewnętrzne - pomieszczenie można całkowicie wyciemnić. 
W zależności od konfiguracji sala może pomieścić do 12 osób.
Preferowana forma wynajmu na godziny. Cena do w zależności od czasu i dni wynajmu od 20 zł do 50 zł netto/godzina. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: legnica@pzm.pl

files/pzm/obrazki/legnica osk/byd_1 (2).jpg

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO -  informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą: Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Na Niskich Łąkach 4, 50-422 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr KRS 00000107824, NIP 896-000-18-24 (zwany dalej: Administratorem).tel. 71/ 3212272 .

   

 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 • za pośrednictwem adresu e-mail:  danuta.gawron@pzm.pl;

 • lub telefonicznie pod numerem: 665-727-014.  

   

 1. Pani/Pana dane osobowe - w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody - będą przetwarzane przez Administratora:

 • w celu oferowania Pani/Panu produktów i usług Administratora(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ;

 • podmioty działające na zlecenie Administratora, którym zleci czynności wymagające przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie usług informatycznych, usług marketingowych, kancelariom prawnym.

 • Stowarzyszenie Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie ul. Kazimierzowska 62, 02-518 Warszawa oraz podmioty powiązane kapitałowo z w/w stowarzyszeniem, w tym  Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 228F, 01-460 Warszawa;

  5 .    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Niezależnie od powyższego, okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

   

  6.     Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,

 • prawo do sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które dokonano podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  7.     W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony  

            Danych za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: danuta.gawron@pzm.pl lub

 • pisemnie na adres:  Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.,     

  ul. Na Niskich Łąkach 4, 50-422 Wrocław.

  8.      W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

  9.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  10.    Pani/Pan dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji Międzynarodowej.

 

Zadaj pytanie ekspertowi

Jaka jest suma 6 i 6?
 
Zadaj pytanie ekspertowi

Newsletter

Testy            kwalifikacja wstępna

Znajdź nas na facebooku