PZM

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU

Certyfikat ISO

Rozpoczęcie kat. B o.Jelenia Góra

2019-02-27 12:01

Serdecznie Zapraszamy na rozpoczęcie szkolenia kat. kat. B

które odbędzie się: 

11/03/2019 godz. 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI ZAPISU -  Uzyskanie PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę ). Aby uzyskać PKK należy udać się do lekarza uprawnionego do badanie kierowców.Z badaniami i jednym zdjęciem należy  udać się do Wydziału Komunikacji pod który się podlega. Tam wydadzą Państwu PKK. 

 

Gorzów Wlkp. PRZEGLĄDY

2018-10-14 10:06

UWAGA! Rusza akcja "Znicz”!
Poddaj swój pojazd bezpłatnej diagnostyce w Polskim Związu Motorowym

Zapszamy na bezpłatne sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

Mając na względzie bezpieczeństwo na drodze, badanie będzie obejmować:
1. Sprawdzenie amortyzatorów
2. Sprawdzenie i ustawienie świateł
3, Sprawdzenie stanu i ciśnienia w ogumieniu
4. Sprawdzenie skuteczności układu hamulcowego
5. Sprawdzenie luzów układu kierowniczego i zawieszenia

Stali klienci bedą mogli sprawdzić stan techniczny pojazdu w godzinach otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów:

Szanowni Państwo!

2018-05-14 12:49

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że od dnia 25 maja 2018r., w naszym kraju będzie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osób fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych (RODO). W związku z tym informujemy Naszych Klientów, którzy powierzyli nam swoje dane osobowe, o możliwości ich usunięcia. Zainteresowanych prosimy o osobiste zgłaszanie się do naszych oddziałów celem złożenia stosownego zgłoszenia.

Aplikacja PZM

2018-04-09 06:28

Pomoc drogowa „Asystenta Kierowcy PZM”

„Asystent Kierowcy PZM” to aplikacja dla wszystkich kierowców.
Zapewnia dostęp do pomocy drogowej Polskiego Związku Motorowego
Działa w całej Europie

Link do aplikacji

RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) - RODO uprzejmie informujemy , że:

 

1.Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:

    Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.              

    z siedzibą we Wrocławiu , 50-422 Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 4                                       

    tel. 71/321-22-72 , e-mail: wroclaw@pzm.pl .

2.W Polskim Związku Motorowym OZDG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

    50-422 Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 4 , wyznaczono Inspektora Ochrony

    Danych ,funkcję pełni Danuta Gawron. Wszelkie wnioski, pytania i żądania

    związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Polski Związek

    Motorowy OZDG Sp. z o.o. we Wrocławiu

    można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail

    danuta.gawron@pzm.pl ,tel.nr 665-727-014.

3. Kategorie danych osobowych

    Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

    Polski Związek Motorowy przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych   

    osobowych:    

    - dane identyfikacyjne, dane adresowe , kontaktowe, dane identyfikacyjne pojazdu .

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

    Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PZM w następujących celach:

*  wykonania umowy w zakresie szkolenia na prawo jazdy, szkolenia kierowców  

    zawodowych

*  wysłanie przypomnienia o terminie badania technicznego pojazdu , oraz o akcjach   

    promocyjnych.

  „Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a , oraz art.6 ust.1 lit b rozporządzenia RODO”.

5. Odbiorcami danych jest :

    Stowarzyszenie Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie ul Kazimierzowska 66,

    02-518 Warszawa  oraz podmioty powiązane kapitałowo z w/w stowarzyszeniem w tym

    Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 

    228F, 01-460 Warszawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

    Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od

    dnia ich uzyskania, a także przechowywane są, wyłącznie przez okres niezbędny do

    realizacji umowy.

7. Przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego

    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

    lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu        

     następujące prawa:
    a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych
    b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych
    c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
    d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    e) prawo do przenoszenia danych osobowych
    f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie i nie  

        jest sprzeczne z przepisami prawa

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,   

    przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.                  

   Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

    podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez

    Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia

    skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych

    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zadaj pytanie ekspertowi

Jaka jest suma 9 i 2?
 
Zadaj pytanie ekspertowi

Newsletter

Testy            kwalifikacja wstępna

Znajdź nas na facebooku